Om mig

Velkommen til min blog, hvor jeg vil bringe relevante emner, egne tanker og reflektioner omkring emner der gør indtryk på mig, gode oplevelser, ideer og indlæg som jeg gribes af og som optager mig.

søndag den 10. juni 2012

Hvis al adfærd er kommunikation hvad betyder så hetz mod politikere?

Lad mig slå fast at det ikke er i orden at sende trusselbreve, sms beskeder m.m. til nogen, uanset om man har en sygdom, er jaloux, vred, føler sig uretfærdigbehandlet osv. Hvad er grunden til at det er kommet så vidt at en borger må afsende en sådan besked og at en medarbejder modtager en trussel? Er der en stigning over en længere årrække? Hvor går noget galt? Er det fordi man ikke får den bedste hjælp? Vejer økonomien i kommunen/regionen/staten tungere end den enkelte borger? Er vores kontakt og relation med hinanden blevet så kold og afstumpet at eneste måde at blive set på er ved handlinger der er uacceptable for de fleste? Måske lukkede jeg øjne/øre for år tilbage og overså at der var samme grad af problemer? Jeg ved det ikke, men umiddelbart oplever jeg en stigning af at ville vide bedst, sætte regler, rammer og en skræmmende tildens til at sætte hård mod hårdt, til at ville behandle adfærdskorrigerende, løfte pegefingre og komme med formaninger som en strategi der er vokset betydeligt de sidste år. Desuden oplever jeg at denne strategi har stik modsat effekt af det tiltænkt og kan skabe flere ubehagelige smser. Hvor er vores omsorg, næstekærlighed, søgen efter bedst mulig støtte, mest mulig støtte, søgen efter de i en hver iboende ressourcer, motivation, styrke og mod på, at livet er dejligt og et godt sted at være? Hvor der det fokus blevet af? Hvor er de medmenneskelige værdier, som rummelighed, accept, respekt for den enkelte og helt lavpraktisk at sige god morgen og sige farvel blevet af? Medier er fyldt med forfærdelige historier, svigt, fejl og mangler – det kan få mig til at opsige alverdens abonnementer og jeg bliver så træt af de mange artikler der beskriver hierarkier om hvem der har mest ret, ved bedst. Det kan næsten se ud som om systemerne bliver et spejlbillede på min sort/hvide verden. At de griber bolden og fortsætter det sort/hvide-alt/intet mønster også går det galt. Det er ærgerligt, ærgerligt fordi så lang tid der er liv er det fordi der må være en tro på at noget kan ændres og det i sig selv er en enorm ressource og motivation og her handler det om mødet, mødet med det enkelte menneske. Jeg høre om mennesker der gerne vil fredes fra arbejdsmarked en tid og få ro til at komme sig – det kan de ikke de er enten for unge, for raske, for… Hvis al adfærd er kommunikation hvad betyder adfærden så oversat? Det må være det væsentligste spørgsmål at stille sig for at prøve at forstå og møde et andet menneske.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar